Prijavnica

  Izbor
  Ime polaznika kampa:
  Prezime polaznika kampa:
  Veličina majice (zaokružiti odgovarajuću veličinu)

  Adresa prebivališta:
  Telefon / mobitel
  E-mail:
  OIB djeteta:
  Da li će dijete koristiti prijevoz u organizaciji ENBEA kampa (cijena za prijevoz u oba smjera: 350,00 kuna)? (zaokružiti DA ili NE)
  PRIVOLA
  Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, Košarkaški klub Vučići traži vašu privolu, tj. suglasnost za prikupljanjem, obradom i pohranjivanjem vaših osobnih podataka (ime i prezime, datum rođenja, OIB, fotografija, preslika dokumenta koji potvrđuje vašu identifikaciju). Prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podatka nužna je radi vaše registracije, evidencije te identifikacije, a radi sudjelovanja na ENBEA ljetnom košarkaškom kampu.
  Ja, (ime i prezime djeteta)
  rođen/a (datum i godina rođenja)
  svojim potpisom na ovom obrascu dobrovoljno i izričito dajem svoju privolu, tj. suglasnost:

  • da se moji osobni podaci prikupljaju, obrađuju i pohranjuju od strane Košarkaškog kluba Vučići u gore navedene svrhe,
  • da budem sniman i fotografiran za vrijeme košarkaških aktivnosti te da se moje fotografije i audio/vizualni snimci koriste isključivo u sportske svrhe u vidu promocije i popularizacije košarke i sporta, čime Košarkaškom klubu Vučići dajem neekskluzivno, besplatno, vremenski i mjesno neograničeno pravo na korištenje mojih fotografija, imena te audio i video materijala u gore navedene svrhe.
  Ova privola može se u svakom trenutku povući, može se tražiti ispravak te brisanje osobnih podataka, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

  Poruka